Tallkotte

Naturlig föryngring

Naturlig föryngring, under fröträd eller skärmträd, kan på rätt mark och med rätt åtgärder ge goda föryngringar. Vanligast är att använda fröträd av tall och att markbereda med harv.

Naturlig föryngring av tall fungerar bra på lingontyper och magrare marker där klimatet är varmt nog för att det ska bildas tillräckligt med grobart frö. I Norrland begränsas metoden av höjden över havet. Orsaken till det är att det blir lite frö och att fröet mognar dåligt i svalt klimat.

Jämfört med plantering är föryngringstiden vid naturlig föryngring under fröträd flera år längre.

Föryngring under skärm

Högskärmar av gran på bördig mark är ett annat sätt att använda naturlig föryngring. Under högskärmar består föryngringen nästan alltid av en kombination av plantor som fanns innan skärmen ställdes och plantor som grott från frö efter skärmställningen. Högskärm av tall kallas ibland timmerställning och är en beprövad metod (på lämplig mark).

Högskärmar som metod används inte så mycket på grund av stormfällningsrisk. Risker med naturlig föryngring är att frö- eller skärmträd blåser omkull, eller att plantuppslaget blir sämre än förväntat och att du behöver kompletterande plantering.

Viktigt för att lyckas

För att lyckas med naturlig föryngring är det viktigt att du lämnar tillräckligt många bra frö- eller skärmträd med välutvecklad krona. Framtida frö- eller skärmträd kan du gallra fram i sista gallringen eller genom att ställa en timmerställning.

Markberedning är nästan alltid nödvändig och du bör göra den nära inpå ett gott fröår. Ju högre boniteten är, desto viktigare är det att du gör alla åtgärder rätt och vid rätt tidpunkt.

Naturlig föryngring av lövträd

De vanligaste lövträden (björk, asp och al) går ofta bra att föryngra naturligt. Efter en slutavverkning kommer det vanligtvis en stor mängd av lövplantor, framför allt björk och särskilt efter en markberedning. På rätt mark – frisk och fuktig mark på lite bättre boniteter – kan det vara värt att satsa på naturligt föryngrat löv. Vill man vara mer säker på att man ska få ett bra resultat av naturligt föryngrad björk på hela eller delar av ett hygge, är det bra med markberedning och att man lämnar den björk som finns som fröträd.

Asp föryngrar sig ofta naturligt genom att det kommer en stor mängd rotskott efter att större aspar huggs ner eller dör. På skogsmark innebär dock viltbetestrycket att en rotskottsföryngring av asp ofta misslyckas.

Naturlig föryngring av befintlig lövskog är en beprövad metod för bok. Övriga lövskogstyper kan vara svåra att föryngra naturligt då det ofta är en kraftig markvegetation av örter och gräs i sådana bestånd som försvårar föryngringen. En kraftig markberedning är vanligtvis nödvändig.

 

  • Senast uppdaterad: 2022-05-11