Illustration för FLEGT-licens

FLEGT-licenser vid import av trä- och pappersprodukter

När du importerar trä- eller pappersprodukter från Indonesien till EU måste du ha en FLEGT-licens. Från och med den 1 januari 2021 tar Skogsstyrelsen över hanteringen av FLEGT-licenser från Jordbruksverket.

FLEGT-licensen är ett dokument som bekräftar att de träprodukter som importeras till EU kommer från laglig avverkning eller import. I dag gäller licenssystemet bara för import av timmer och träprodukter från Indonesien.

För dig som importerar

  1. Exportören i Indonesien söker FLEGT-licens hos den indonesiska myndigheten Ministry of Environment and Forestry. Exportören skickar sedan licensen till dig som importerar produkterna till EU.
  2. Som importör behöver du ansöka om behörighet till EU:s licenssystem FLEGIT (TRACES.NT). I detta system registrerar du den FLEGT-licens som exportören skickat till dig. 
  3. Mejla en underskriven och stämplad kopia av licensen till flegt@skogsstyrelsen.se eller lägg in den i fält 2 i FLEGIT.
  4. Skogsstyrelsen gör en bedömning om licensen är giltig och därefter säkerställer Tullverket att det som står i dokumentet överensstämmer med produkterna i sändningen. Om allt stämmer får sändningen släppas in i Sverige.
  5. Om du importerar trä- eller pappersprodukter med FLEGT-licens till annat EU land är det den behöriga myndigheten i det landet som ska godkänna licensen. Vi rekommenderar dig då att ta kontakt med myndigheten i det aktuella landet för mer information om vilka regler, rutiner och eventuella avgifter som gäller. Se kontaktuppgifter under Relaterade webbsidor. 

Vilka produkter omfattas?

I bilagan till EU-kommissionens förordning (EU) 2016/1387 finns det en förteckning över alla träprodukter från Indonesien som omfattas av FLEGT-systemet. Det handlar till exempel om trämöbler, trägolv, faner, pappersmassa och papper. 

Partnerskapsavtal

EU har tecknat frivilliga partnerskapsavtal (VPA) med ett antal länder utanför EU som exporterar trä- och pappersprodukter. På sikt kommer det att krävas FLEGT-licenser från samtliga länder som EU har tecknat frivilliga partnerskapsavtal med. I dag gäller licenssystemet bara för import från Indonesien.

FLEGT betyder Forest Law Enforcement, Governance and Trade.

  • Senast uppdaterad: 2021-08-09