Grafisk profil

Vår grafiska profil är en viktig del av vårt ansikte utåt. I vårt arbete med att vara tydliga och synliga är Skogsstyrelsen vårt övergripande varumärke som ska synas och profileras i vår kommunikation. Kontakta kommunikationschefen om du önskar mer information om vår grafiska profil.

Logotyper

Logotypen består av två enheter: en symbol och ordbilden Skogsstyrelsen. Den får inte ändras och ska användas i sin helhet. Logotypen har en unik form, där det inbördes förhållandet mellan symbol och namn är fast. Logotypen ska alltid framträda klart och tydligt. Logotypen får aldrig användas i rubriker eller i text. Ordbilden Skogsstyrelsen får endast förekomma ihop med symbolen. Använd de filer som finns att ladda ned för tryckning eller annan reproducering.

Vår logotyp finns i färg, svart samt negativt utförande. Logotypen i färg används mot vit eller ljus bakgrund. Negativ logga används mot mörk bakgrund.

Logotypens färger

Skogsstyrelsens logotyp är svart med en symbol i ljusgrönt och mörkgrönt.
Ljusgrön PMS 367, CMYK 4060, RGB 181,206,214
Mörkgrön PMS 369, CMYK 80X0, RGB 103,16, 57

  • Senast uppdaterad: 2020-10-01