Stormfälld skog efter stormen Per 2007.  Foto: Michael Ekstrand

Stormskador

Efter en storm är det viktigt att du skaffar dig en bild av skadeläget. Men tänk på säkerheten. Att arbeta i stormfälld skog är mycket farligt.

Var försiktig

Gå själv ut efter en storm, eller be ditt skogliga ombud att kontrollera din skogsfastighet, så att du kan få en allmän bild av skadeläget på hela fastigheten. Håll avstånd från skadade träd och var väldigt försiktig.

Undvik att gå nära träd som ligger i spänn eller träd som hänger i andra träd. Notera på karta och/eller i skogsbruksplan var skadorna finns. Har du ingen karta kan du via Skogsstyrelsens Mina sidor ta fram översikts- och detaljkarta över din fastighet.

När du fått en uppfattning om skadeläget, ta kontakt med din skogliga samarbetspartner för att få hjälp med att ta hand om den nedblåsta skogen. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Tala med försäkringsbolaget innan du påbörjar åtgärder i skogen.

Tänk på säkerheten

Tänk på säkerheten om du planerar att själv gå ut i stormfällningarna och arbeta med motorsåg. Arbete i stormfälld skog är mycket farligt och kräver specialkunskap samt komplett utrustning. Arbeta aldrig ensam i stormfälld skog!

Virket måste ut ur skogen

Till sommaren börjar skadeinsekterna, framför allt granbarkborre, att föröka sig. Svärmningen kommer igång efter några dagar med en utetemperatur över + 18 grader. Det är mycket viktigt att färskt stormskadat virke kommer ut från skogen innan dess, annars kan stora virkesvärden bli förstörda.

Även enstaka nerfallna granar kan bli yngelplatser för granbarkborren. Många barkborrar övervintrar i barken och om avverkning görs i tid följer granbarkborrarna med virket till industrin där de dödas i hanteringen.

Anmäl avverkning även vid stormfällning

Avverkning som är ett halvt hektar eller större ska du anmäla till Skogsstyrelsen. Det gäller även när avverkning sker på grund av att skogen har skadats. Du får påbörja avverkningen tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts till Skogsstyrelsen.

Avverkningsanmälan kan du göra direkt via Mina sidor eller genom att fylla i och skicka en blankett till Skogsstyrelsen. Om det finns särskilda skäl får Skogsstyrelsen godkänna att avverkningen får påbörjas tidigare. Ange i anmälan om du önskar påbörja upparbetningen innan sex veckor har gått.

Markera den stormfällda skogen på en karta, använd gärna Skogsstyrelsens webbapp.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-26