Närbild på en mobiltelefon som tar ett foto på skogen. Foto: MostPhotos

Skogsstyrelsen i sociala medier

Du kan följa och prata med Skogsstyrelsen i olika sociala medier. Här hittar du en översikt över vilka sociala medier och kanaler du kan möta oss i.

Facebook

På Skogsstyrelsens sida på Facebook ger vi allmänna tips och råd om skogsbruk. Här kan du diskutera skogliga frågor och dela med dig av egna och ta del av andras iakttagelser och erfarenheter. Du får också information om aktuella frågor, nyheter och tips från myndigheten.

X (tidigare Twitter)

Här kan du ta del av Skogsstyrelsens nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar. Följ oss gärna som @skogsstyrelsen för att snabbt få senaste nytt från oss.

Instagram

På Instagram kan du se hur vår personal arbetar mot myndighetens mål. Distrikt, enheter och verksamheter visar bredden i Skogsstyrelsens verksamhet.

YouTube

Här hittar du filmer om oss, våra projekt och hur du sköter skog i olika typer av miljöer.

Regler för sociala medier

Vi läser alla inlägg, men vi uttalar oss bara om sådant som rör Skogsstyrelsens verksamhet. Vi svarar på frågor och inlägg under kontorstid.

I sociala medier ger vi aldrig råd till enskilda personer eller handlägger enskilda ärenden. I dessa fall hänvisar vi till någon av våra handläggare eller konsulenter.

Allt innehåll, även kommentarer och inlägg av besökare och användare, blir allmänna handlingar. Det innebär att de kan begäras ut. Inlägg som rör ett enskilt ärende kommer att diarieföras. Inlägg som innehåller personuppgifter eller annan känslig information kommer vi att ta bort enligt vår gallringsrutin.

Vi förbehåller oss rätten att censurera eller radera material som skrivs av dig eller någon annan och som bryter mot svensk lag, mot de regler som gäller för det sociala mediet, anses stötande eller saknar relevans för sidan eller inläggets ämne. Det innebär även att alla inlägg ska hålla sig till sakfrågan och hålla en god ton. Reklam, politisk eller religiös propaganda är inte tillåtet.

Skogsstyrelsen länkar i första hand till myndigheter och organisationer som vi har ett direkt samarbete med. Vi tillåter inte att följare gör inlägg i Skogsstyrelsens sociala kanaler med länkar till privata sidor, Youtube-klipp, eller andra tjänster än myndigheter och organisationer som vi har ett direkt samarbete med.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-02