Angrepp av Törskatesvamp på en tallstam

Svampskador

På de här sidorna kan du läsa om några olika svampar som kan angripa din skog.

Mer information om olika svampar som kan angripa träd finns i Skogsskötselserien och på SLU:s webbplats.  

  • Senast uppdaterad: 2023-08-14