Angrepp av Törskatesvamp på en tallstam. Foto: Ellinor Lindmark

Svampskador

På de här sidorna kan du läsa om några olika svampar som kan angripa din skog.

Mer information om olika svampar som kan angripa träd finns i Skogsskötselserien och på SLU:s webbplats.  

  • Senast uppdaterad: 2023-08-14