Blåbärsblom. Foto Josefina Sköld

Skogens ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster upprätthåller funktioner i naturen och ger tjänster som samhället kan nyttja. Ekosystemtjänsternas uthållighet är beroende av väl fungerande och livskraftiga ekosystem.

Människans påverkan på ekosystemtjänsterna är avgörande för deras möjligheter att fortsätta upprätthålla funktioner och ge oss tjänster som vi kan nyttja även i framtiden.

Skogens ekosystemtjänster har  många funktioner. Träråvara och bioenergi liksom bär, svamp och kött från vilt är exempel på skogens mer synliga ekossystemtjänster. De mer osynliga som exempelvis pollinering, skogens rotsystem som skapar stadig och säker mark eller trädens förmåga att ta upp vatten och skydda mot översvämning är vi minst lika beroende av. 

  • Senast uppdaterad: 2017-11-20