Symbol steg för steg för statistikdatabasen.

Statistikdatabas

OBS! Vi har för närvarande ett fel i databasen som påverkar möjligheten att ladda ner tabeller i Excelformat. Vi jobbar för att åtgärda felet så fort som möjligt.

Statistikdatabasen är gratis att använda. Om du använder uppgifter ur databasen anger du Skogsstyrelsen som källa. Om du gör egna bearbetningar av uppgifter ur databasen ska du inte ange Skogsstyrelsen som källa.

Just nu finns statistiken i två olika databaser. "Annan statistik" innehåller statistik som inte ingår i Sveriges officiella statistik. "Skogsstyrelsens statistikdatabas" innehåller den officiella statistiken.

När du gör uttag i databasen kan du välja vad du vill se och hur du vill att det ska visas. Du har också möjlighet att spara ner resultaten i olika filformat.

Här finns också möjlighet att spara frågor och använda API:er.

  • Senast uppdaterad: 2017-04-04