Trådticka på granhögstubbe.

Frivilliga avsättningar

Det moderna skogsbruket påverkar de naturliga ekosystemen. Det finns därför ett behov av att skydda arealer med produktiv skogsmark från vanligt skogsbruk för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden och andra miljövärden.

För att skydda arealer med produktiv skogsmark förväntas du som skogsägare i stor utsträckning avsätta mark på frivillig väg. Detta eftersom den svenska skogspolitiken är utformad enligt principen "frihet under ansvar". Många skogsägare avsätter också, utan ersättning, en del av sin fastighet för att bevara dess miljövärden.

Frivillig avsättning - definition

En frivillig avsättning är enligt Skogsstyrelsens definition ett område med sammanhängande produktiv skogsmark för vilket markägare frivilligt fattat beslut om att åtgärder som kan skada dess naturvärde, kulturmiljövärde och/eller sociala värde inte ska utföras. Området ska finnas dokumenterat i plan eller annan handling.

  • Senast uppdaterad: 2023-05-29