person med kängor som går i en skog

Organisation

Skogsstyrelsen har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Skogsstyrelsen leds av en generaldirektör. Ytterst ansvarig är en styrelse som utses av regeringen. Vi har två avdelningar, skogsavdelningen och administrativa avdelningen, som stödjer verksamheten. Flera av medarbetarna vid avdelningarna finns representerade ute vid de lokala kontoren.

En stor viktig del av vår operativa fältverksamhet och våra kontakter med skogsägare bedrivs på våra distrikt som geografiskt är indelade i tre regioner.

Region Nord består av sju distrikt: Norra Västerbotten, Södra Västerbotten, Västernorrland, Södra Jämtland, Södra Norrbotten, Norra Jämtland och Norra Norrbotten.

Region Mitt består av sex distrikt: Dalarna, Värmland, Gävleborg, Uppsala-Västmanland, Sörmland-Örebro och Stockholm-Gotland.

Region Syd består av nio distrikt: Skaraborg-Fyrbodal, Göteborg, Jönköping, Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Östergötland.

Totalt arbetar cirka 800 personer på Skogsstyrelsen.

  • Senast uppdaterad: 2023-07-31