Rundvirkesstiftelsen

Det går nu att söka pengar från Rundvirkesstiftelsen. Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2024. Ansökningar som är till nytta för flera inom skogsbruket är prioriterade, till exempel forskning, läromedel och informationsinsatser.

Sök senast 1 oktober 2024

Du söker pengar från Rundvirkesstiftelsen på en särskild blankett. Mejla din ansökan till skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se eller posta den till Skogsstyrelsen, 553 29 Jönköping. Sista ansökningsdag är den 1 oktober.

Stiftelsens syfte och prioritering

Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är till nytta för det enskilda mindre skogsbruket, främst avseende rationell virkeshantering och virkeskvalitet.

Skogsstyrelsen prioriterar ansökningar som är till nytta för flera aktörer inom skogsbruket, till exempel forskning, läromedel och informationsinsatser.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-15