Föreslå skydd av din skog

Är du intresserad av att bevara områden med höga naturvärden på din mark och få ersättning? Du kan själv föreslå att områden på din mark ska skyddas formellt. Det gör du genom att fylla i en intresseanmälan och skicka den till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen i det län där din fastighet ligger. Du kan även lämna in en intresseanmälan digitalt via Mina sidor.

Höga naturvärden är en förutsättning för formellt skydd

Du som skogsägare kan välja ut och föreslå skogsområden med höga naturvärden att bevara och få ersättning för det. Vi myndigheter välkomnar att du och andra markägare själva tar initiativ och anmäler intresse för att formellt skydda skog. Att din skog har höga naturvärden är en förutsättning för att den ska skyddas med statens budget. De områden som väljs ut är de som har högst skyddsvärde enligt den nationella strategin för formellt skydd av skog. Strategins prioriteringar bygger bland annat på internationella åtaganden och mål för skydd av värdefull natur.

Olika typer av skyddsformer

En skog med höga naturvärden skiljer sig från en produktionsskog på flera sätt. I skogar med höga biologiska värden är oftast variation den viktigaste faktorn, till exempel i ålder och sammansättning av trädslag. 

Det finns tre formella skyddsformer för skog med höga naturvärden:

  • Naturreservat
  • Biotopskyddsområde
  • Naturvårdsavtal

Syftet med alla skyddsformerna är att bevara och utveckla naturmiljöer med stort värde för djur, växter och människor men skiljer sig åt när det gäller storlek, ersättningsnivå och varaktighet.

Gör en intresseanmälan

Om du har skog som du vill skydda gör du en intresseanmälan till Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen i det län du har din skog. Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och på vilket sätt du vill skydda den. 

Den minsta areal du kan intresseanmäla varierar över landet från 1 hektar längst i söder till 3 hektar i norra Sverige.

Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen kan informera om höga naturvärden

Om du har höga naturvärden som är prioriterade för skydd kan Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen ta kontakt för att erbjuda dig ett formellt skydd. Du får då information om att du har höga naturvärden på din mark, varför värdena är prioriterade för skydd och vad ett skydd kan innebära. 

  • Senast uppdaterad: 2023-11-14