Kala grenar med regndroppar.

Skog och klimat

Klimatförändringarna utgör ett hot mot många arter i skogen över hela världen. Den svenska skogen kommer sannolikt växa snabbare på grund av ett varmare klimat, men samtidigt ökar riskerna för skador.

Människans utsläpp av växthusgaser förstärker växthuseffekten och leder till ett förändrat klimat på jorden. Skogen påverkas av klimatförändringarna på flera sätt, men kan också spela en viktig roll för att minska klimatförändringarna.

Svensk skog bidrar till att minska klimatförändringar eftersom ett hållbart skogsbruk kan ge oss biobränslen som ersätter fossila bränslen och skogsråvara som ersätter energikrävande material såsom cement och metaller.

När skogen växer tas koldioxid upp från atmosfären som binds in i biomassan. När skogen sedan avverkas kommer den koldioxiden att släppas ut, dels från grenar och rötter som finns kvar på hygget, dels från färdiganvända produkter som så småningom bränns eller ruttnar. Längst stannar kolet i byggnader av trä.

Genom att anpassa skogsbruket för att klara ett förändrat klimat förbättras möjligheterna för skogen att stå emot exempelvis stormar, insektsangrepp och svampangrepp och risken för körskador motverkas.

Skogsstyrelsens uppgift är att föra ut den svenska skogspolitiken och bidra till att skogen brukas på ett hållbart sätt. Ett hållbart skogsbruk har en viktig roll att spela i material- och energiförsörjningen av ett samhälle utan märkbar klimatpåverkan.

  • Senast uppdaterad: 2023-10-18