Skotare på väg ut från hygge.

Beställa skogsbrukstjänster

Du behöver inte göra allt praktiskt arbete i skogen själv. Anlita entreprenör när du inte hinner eller kan.

Att själv utföra arbetet och se resultatet av den egna åtgärden känns oftast mycket tillfredställande. Men det är lätt att överskatta sin kapacitet och vara en "tidsoptimist". Några hektar plantering eller röjning kan innebära att du får ta all ledig tid i anspråk. Om du inte hinner utföra arbetet växer skogen ifrån dig och du missar möjligheter att forma skogen efter dina mål. Framtida kostnader kan bli högre och intäkterna bli lägre.

Var en aktiv beställare

En aktiv skogsägare tar vara på möjligheterna som skogsfastigheten ger. Det viktigaste är att åtgärden blir utförd i rätt tid och på ett bra sätt. Var aktiv genom att ta beslut och beställ de arbeten som du inte vill, hinner eller kan utföra själv.

Skogsägarföreningarna och de flesta virkesköpande skogsföretagen har entreprenörer knutna till sig. Dessa kan utföra avverknings- eller skogsvårdsarbeten åt dig. Du kan också vända dig direkt till enskild entreprenör.

Skogsbruksplanen är ett bra underlag

Alla beslut kräver ett bra underlag. Underlaget har du i din skogsbruksplan. Med hjälp av den och dina långsiktiga mål kan du göra en tydlig beställning. Planen är också viktig för en bra ekonomisk planering av ditt skogsbruk. Med den kan du säkerställa finansieringen av de skogsåtgärder du behöver beställa.

Upprätta ett avtal med utföraren

När du beställer tjänster är det viktigt att du presenterar dina behov, krav och speciella önskemål. Det kan kännas svårt om man inte är så kunnig, men tänk på att den du anlitar kan ge goda råd och vara ett bollplank i hur åtgärden ska utformas.

Var aktiv och fråga om allt som känns oklart. Det ingår i professionellt bemötande att du får svar och förklaringar som är anpassade till din kunskapsnivå. Dokumentera det ni kommit överens om i ett avtal. Följ sedan upp det utförda arbetet i fält och återkoppla till den som ansvarar för åtgärden.

Skapa ett beställningsunderlag

I Skogsstyrelsens e-tjänst Mina sidor kan du skapa ett tydligt underlag för att beställa en tjänst. Där hittar du Min skogsdata som är en aktuell sammanställning över den information som myndigheterna har om din fastighet.

En del jobb passar bättre att göra själv

Även om du väljer att leja bort avverkningsarbetet finns det åtgärder som är lämpliga att göra själv, som inte är så tidskrävande och ger en bra timpenning. Dessa åtgärder kan du med fördel göra själv

  • plantering
  • sådd
  • gräs- och slyrensning.

Det kräver inte heller några stora investeringar i redskap och utrustning.

  • Senast uppdaterad: 2021-08-10