Skotare på väg ut från hygge.  Foto: @ Camilla Zilo

Beställa skogsbrukstjänster

För att du ska få ut det du vill från din skog måste den i de allra flesta fall skötas. Vilka åtgärder som ska göras och hur de ska utföras beror på vilka mål du har med din skog. Se till att beställa de arbeten som du inte vill, hinner eller kan utföra själv.

Hur du uppmärksammas på att det finns behov av en åtgärd kan skilja sig åt. Var aktiv genom att ta beslut och se till att åtgärden blir utförd i rätt tid och på ett bra sätt. Tänk på att det inte finns ett rätt sätt att sköta skogen, utan det är dina mål som avgör skötseln. Känner du dig vilse kring dina mål kan du diskutera olika skötselalternativ med virkesköparen eller entreprenören.

Skogsbruksplanen är ett bra underlag

Med en skogsbruksplan som styr mot dina mål har du ett riktigt bra beslutsunderlag. En skogsbruksplan är ett viktigt stöd för att du som skogsägare ska ha koll på vad som behöver göras och ungefär när det behöver bli gjort.

Planen är också viktig för den ekonomiska planeringen av ditt skogsbruk. Med den kan du säkerställa finansieringen av de skogsåtgärder du behöver beställa.

Göra själv eller leja

Praktiskt arbete med skogen kan vara både roligt och lärorikt men kräver en del kunskap och inte minst tid. Det är lätt att överskatta sin kapacitet. Några hektar plantering eller röjning kan innebära att du får ta all ledig tid i anspråk för att det ska bli klart i rätt tid. Om du inte hinner utföra arbetet växer skogen ifrån dig och du missar möjligheter att forma skogen efter dina mål. Framtida kostnader kan bli högre och intäkterna bli lägre.

Fundera på hur du dina förutsättningar ser ut och hur du vill prioritera din tid. Se till att beställa de arbeten som du inte vill, hinner eller kan utföra själv.

Skapa ett beställningsunderlag

I Skogsstyrelsens e-tjänst Mina sidor kan du ta fram ett kartunderlag att använda vid beställning av tjänster. Ta också hjälp av checklistor för beställning och uppföljning.

Prata med flera utförare

Att ta in anbud från flera utförare är ett bra sätt att ta reda på vad som är rätt pris och hitta den som har bäst service. Lämna ett tydligt anbudsunderlag och var noga så att du får anbud som går att jämföra. Anlita någon som är lyhörd för dina önskemål.

Upprätta ett kontrakt

Skriv ett kontrakt och se till att dina önskemål skrivs in där. Det kan kännas svårt om du inte är så kunnig, men tänk på att den du anlitar kan ge goda råd och vara ett bollplank i hur åtgärden ska utformas. Var aktiv och fråga om allt som känns oklart. Det ingår i professionellt bemötande att du får svar och förklaringar som är anpassade till din kunskapsnivå.

Följ upp utfört arbete

När du beställt en tjänst och fått den utförd är det klokt att följa upp så att du har fått det du beställt. Uppföljningen förbättrar dina möjligheter att bli en bra beställare. Använd kontraktet och eventuellt övriga saker som du påpekat i dina kontakter med utföraren som en checklista vid uppföljningen. Ge motparten återkoppling, oavsett om allt är till belåtenhet eller om du funnit något att anmärka på. Det visar ditt engagemang för kvaliteten i arbetet.

 

  • Senast uppdaterad: 2022-10-24