Två personer i skogen samtalar. Foto: Camilla Zilo

Anmäl intresse för rådgivning om natur- och kulturvärden

Här kan du anmäla intresse för rådgivning om åtgärder för att bevara eller utveckla natur- och kulturvärden i frivilliga avsättningar på skogsmark. När du skickat in din intresseanmälan, kontaktar vi dig för att resonera om vilka möjligheter till rådgivning som finns.

Rådgivning om åtgärder för natur- och kulturvärden sker på plats i din skog. I vissa fall kan dokumentationen från rådgivningen användas som underlag om du vill söka ekonomiskt stöd för åtgärderna. De ekonomiska stöden heter Skogens miljövärden och Nokås. Tänk på att 2022 är sista året som du kan söka stödet Skogens miljövärden. Sista ansökningsdag är den 31 december 2022.

Vi har ett begränsat antal rådgivningstillfällen att erbjuda.

Har du skog i flera län?

Har du skog i olika län och är intresserad av rådgivning på olika fastigheter? Då ber vi dig skicka ett formulär för varje län där du har en fastighet som du är intresserad av att få rådgivning för.

  • Senast uppdaterad: 2022-04-29