En avbruten stubbe med stormfälld skog i bakgrunden. Foto: Michael Ekstrand

Skogsskador

Väder, vilt och insekter kan orsaka stora skador på skog. På de här sidorna har vi samlat information om några av de vanligaste skadorna.

Här finns också information om vad du som skogsägare kan göra för att förebygga vissa skador, till exempel körskador.

Fördjupad information hittar du i Skogsskötselseriens kapitel om skador på skog. Kontakta någon av våra lokala skadesamordnare om du har frågor.

Karantänskadegörare

Det finns också några mycket allvarliga skadegörare som vi måste göra allt för att hålla utanför Sveriges och EU:s gränser. De kallas för karantänskadegörare och regleras i växtskyddslagstiftningen. Om du ser en sådan skadegörare måste du anmäla det till Jordbruksverket. Ju fler som håller utkik desto lättare blir det att bekämpa dem. Information om sådana skadegörare finns på Jordbruksverkets webbplats.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-23