Vildsvin. Foto: Kenneth Johansson

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en dödlig virussjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar. Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss.

I september 2023 fick vi det första bekräftade fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Bekämpningen har gått bra och de flesta restriktioner har tagits bort men det är fortsatt viktigt att du inte stör den pågående smittskyddsavlivningen.

Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen

Jordbruksverket leder och samordnar bekämpningen i samverkan med andra myndigheter och lantbruksnäringen. Skogsstyrelsen arbetar i nära samarbete med dem.

Skogsbruk i den smittade zonen

Från och med den 5 juni 2024 finns det inte några restriktioner kvar för skogsbruket.

Information om afrikansk svinpest (jordbruksverket.se)

  • Senast uppdaterad: 2024-06-05