Stubbskörd. Hänsyn till fuktig blöt mark.

Så går ett samråd enligt miljöbalken till

Om du utför en skoglig åtgärd som väsentligen kan komma att ändra naturmiljön ska åtgärden anmälas för samråd.

Anmäla samråd

För vissa åtgärder som genomförs i skogen och som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön ska du som markägare anmäla samråd. Anmälan görs med anmälningsblanketten för samråd, men dikesrensning och anläggande av skogsbilväg samt basväg i samband med avverkning kan göras på samma blankett som du gör din avverkningsanmälan.

Även Skogsstyrelsen kan ta upp ett ärende till samråd. Det kan till exempel vara när myndigheten får in en avverkningsanmälan där vi ser att det finns behov av ett samråd. Då får du som markägare ett meddelande från oss att åtgärden ska tas upp till samråd.

Varför genomförs samråd?

Syftet är att myndigheten ska få kännedom om åtgärden och vilka åtgärder som markägaren kommer att ta för att minimera en negativ påverkan på miljön.

Vad är ett samråd?

Ett samråd är en dialog mellan Skogsstyrelsen och markägaren om hur åtgärden kommer att genomföras. I dialogen diskuteras lösningar som inriktas på att minimera att åtgärden påverkar naturmiljön på ett negativt sätt. 

Vad händer med din anmälan om samråd?

Du får en bekräftelse från oss att din anmälan har kommit in. Om du har ett ombud kommer även ombudet att få en bekräftelse.

Skogsstyrelsen bedömer om åtgärden ska tas upp till samråd. Det är viktigt att du i din anmälan noga beskriver de anpassningar och åtgärder du tänker göra för att undvika att väsentligt ändra naturmiljön. Då hjälper du oss att förstå vilka anpassningar du tänker göra till naturmiljön, och det underlättar vår bedömning.

Om vår bedömning är att de åtgärder som beskrivs, och hur de ska utföras, inte kommer att väsentlig ändra naturmiljön, tar vi inte upp ärendet till samråd. Hör du ingenting från oss inom sex veckor kan du påbörja åtgärden på det sätt som du beskrivit i din anmälan.

Vad händer vid ett samråd?

Samrådet sker genom att Skogsstyrelsen antingen träffar markägare och ombud på plats i skogen eller ringer upp för att diskutera åtgärden per telefon. Vid samrådet diskuteras olika åtgärder och förslag till lösningar. Samtalet dokumenteras och markägaren, och i de fall det finns ett ombud, får skriftligen ta del av det som sades under samrådet. 

Om vi inte är överens

Det som kommer fram i ett samrådsdokument är inte ett bindande krav. Du som markägare har själv en skyldighet att genomföra åtgärder på ett sätt som begränsar och motverkar verksamhetens skador på miljön enligt gällande lagar och regler.

Har du frågor?

Är du osäker vad som gäller? Kontakta ett distriktskontor så hjälper vi dig.

  • Senast uppdaterad: 2021-03-02