dubbelögad bastborre. Foto: Gunnar Isacsson

Dubbelögad bastborre

Det finns tre arter av dubbelögade bastborrar i Sverige - mindre dubbelögad bastborre, nordlig dubbelögad bastborre och större dubbelögad bastborre. Det är främst den större dubbelögade bastborren som angriper döende eller döda granar.

Den mindre dubbelögade bastborren är cirka 2 mm, medan den nordliga och den större dubbelögade bastborren är cirka 3 mm lång. Den mindre och den nordliga dubbelögade bastborren har en nordligare utbredning medan den större finns i stort sett i hela landet. Den följande informationen på den här sidan avser den större dubbelögade bastborren. 

Biologi

Arten angriper främst nyligen dödad, döende eller stressade granar i medelålders till äldre bestånd. Vid torra somrar kan skadorna av insekten bli omfattande, särskilt i yngre granbestånd som står på för svaga och torra marker för att granen ska trivas. Observera att torkstressen är den primära orsaken till skadorna. Den dubbelögade bastborren är bara ett symtom på denna torkstress. Torkstressade granar kan lika gärna dödas av andra barkborrearter så som åttatandad eller sextandad barkborre eller någon annan insekt. 

Den dubbelögade bastborren svärmar i juli månad och äggen läggs i månadsskiftet juli/augusti. Det är sent på säsongen i jämförelse med andra barklevande insekter.

Insekten övervintrar i huvudsak som larv i barken. Den nya generationen kläcks från början av juli månad.

Gångsystem

Den dubbelögade bastborren är polygam vilket innebär att varje hane har flera honor, oftast 4-6 stycken. Modergångarna, cirka 1 mm breda och cirka 4 cm långa, går relativt rakt ut från den stjärnformiga parningskammaren dolt inuti barken. Äggen läggs i modergången.

När äggen har kläckts äter sig larven fram inuti barken och bildar ett tätt och slingrande gångsystem. Det gör att gångsystemet blir ganska otydligt och ser ut som ett enda gytter av gångar.

Kläckhålen som den färdiga skalbaggen använder när den lämnar granen är runda och ca 1 mm. Innerbarken torkar ofta fast mot veden, medan ytterbarken lossnar lättare och pickas gärna bort av hackspettar, vilket kan vara ett bra kännetecken.

Bekämpning

Bekämpning av den dubbelögade bastborren förhindrar inte de skador som torkan orsakar. På längre sikt är det därför ståndortsanpassning som gäller för att undvika omfattande skador på gran. Undvik granen på svaga och torra marker.

Till skillnad från granbarkborren kan antalet dubbelögade bastborrar minskas kraftigt genom att avverka angripna träd på vintern om man får med sig barken ur skogen, då den dubbelögade bastborren övervintrar som larver i värdträdet. Men bekämpningen minskar också mängden vinterföda åt bland annat hackspettar som är en viktig fiende till granbarkborrarna. Därför är det tveksamt om bekämpningsåtgärder mot dubbelögad bastborre har någon positiv effekt på den sammanlagda mängden barkborreskador i skogen på sikt.

 

  • Senast uppdaterad: 2024-04-02