Tillgänglighetsredogörelse skobi.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen ansvarar för https://skobi.skogsstyrelsen.se, som är en tjänst för att presentera skoglig betesinventering. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi jobbar löpande med att korrigera de brister som finns. Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss. 

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

  • En del av texterna i rapporten kan bli svårlästa vid ökat radavstånd eller vid förstoring/in-zoomning av texten.
  • Det finns viss text på webbplatsen som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrunden.
  • Det finns vissa färger, som används i diagrammen på webbplatsen, som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrunden.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • Diagrammen saknar tydlig markering (fokus) vid navigering med tangentbordet, vilket kan göra det svårt att veta exakt vart man befinner sig på sidan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skobi.skogsstyrelsen.se. Vi gör även manuella granskningar.

Senaste bedömningen gjordes den 11 oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 oktober 2021.

  • Senast uppdaterad: 2021-10-12