Tillgänglighetsredogörelse skobi.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen ansvarar för skobi.skogsstyrelsen.se, som är en tjänst för att presentera skoglig betesinventering. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss. 

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

  • En del av texterna i rapporten kan bli svårlästa vid ökat radavstånd eller vid förstoring/in-zoomning av texten.
  • Det finns viss text på webbplatsen som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrunden.
  • Det finns vissa färger, som används i diagrammen på webbplatsen, som inte har tillräcklig kontrast mot bakgrunden.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • Diagrammen under måluppfyllnad saknar tydlig markering (fokus) vid navigering med tangentbordet, vilket kan göra det svårt att veta exakt vart man befinner sig på sidan.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Det finns ingen upplysning om att funktionen för att välja område till rapporten genomför filtrering i användargränssnittets listor.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 15 november 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skobi.skogsstyrelsen.se.

Senaste bedömningen gjordes den 15 november 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 januari 2023.

  • Senast uppdaterad: 2023-01-12