skogsstyrelsen.mediaflowportal.com

Skogsstyrelsen ansvarar för skogsstyrelsen.mediaflowportal.com som är vår portal för bild och film. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss.

Allmänt

  • Det finns brister i uppmärkningen och i koden på webbplatsens sidor.

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

  • Standardtextstorlek anpassas inte efter användarens inställningar.
  • Texter följer inte alla riktlinjer gällande radavstånd och teckenavstånd.
  • Vissa fokusmarkeringar är inte tillräckligt tydliga.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

  • Portaler går inte att manövrera fullt ut utan användning av mus.
  • Vissa klickbara element har inte tillräckligt stor träffyta och/eller för lite avstånd mellan varandra.
  • Brister gällande visuell feedback vid länkar och knappar.
  • Brister vid textfält och etiketter, gällande klickbarheten.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Vår externa leverantör Mediaflow har gjort en granskning av skogsstyrelsen.mediaflowportal.com.

Senaste bedömningen gjordes den 1 oktober 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 oktober 2022.

  • Senast uppdaterad: 2023-08-30