Tillgänglighetsredogörelse skogsstyrelsen.varbi.com

Skogsstyrelsen ansvarar för https://skogsstyrelsen.varbi.com/, som är en tjänst för att presentera och ansöka om lediga jobb. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vår leverantör av webbplatsen (tjänsten) nämner inga kända brister i sin redogörelse till oss. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav så meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss. 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skogsstyrelsen.varbi.com samt fått underlag av tjänstens leverantör. 

Senaste bedömningen gjordes april 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 maj 2021.

  • Senast uppdaterad: 2021-05-11