Virkestransporter, fartyg hamn. Foto: Michael Ekstrand

Förbud mot att importera virke från Myanmar

EU har den 21 juni 2021 beslutat om sanktioner mot Myanmar, som bland annat innebär ett förbud mot att importera virke från landet.

Den 21 juni 2021 antogs nya EU-sanktioner mot Myanmars militära regim. Sanktionerna omfattar personer och företag i Myanmar som möjliggör den pågående verksamhet som undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Myanmar/Burma samt det brutala förtrycket och de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i landet.

Sanktionerna innebär bland annat att inga penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt får ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon av de personer eller företag, enheter eller organ som pekas ut i EU:s förordning om sanktionerna.

Ett sådant utpekat företag är Myanma Timber Enterprise (MTE). Virke som exporteras från Myanmar måste enligt Myanmars lagstiftning säljas från auktioner och depåer som MTE förfogar över. Eftersom ekonomiska transaktioner med MTE omfattas av sanktionerna är allt virke som exporteras från Myanmar till EU att betrakta som olagligt enligt EU:s timmerförordning. Det är förbjudet att släppa ut olagligt virke på EU:s inre marknad enligt timmerförordningen. 

Även USA har infört sanktioner mot MTE.

Bakgrund

Myanma Timber Enterprise (MTE) är ett statligt företag som drivs under Ministeriet för naturresurser och miljöskydd (MONREC). MTE har samtliga rättigheter till produktion och export av virke i Myanmar.

Den 1 februari 2021 tog Myanmars väpnade styrkor (Tatmadaw) makten från den civila legitima regeringen i en statskupp och inrättade statsadministrationsrådet (SAC) för att implementera sin lagstiftning, samt att ta över statens verkställande och rättsliga befogenheter.

Den 2 februari 2021 utsåg militärregimen ett nytt kabinett, inklusive en ny minister för MONREC. Genom SAC och det nya kabinettet tog militärregimen kontroll över statligt ägda företag, inklusive MTE. Därför kontrolleras MTE och dess dotterbolag av SAC. Företagen genererar intäkter till Tatmadaw och bidrar därmed till dess förmåga att genomföra aktiviteter som undergräver demokrati och rättsstatsprincipen.

  • Senast uppdaterad: 2024-01-04