Lövträdstam framför unga granar.  Foto: Michael Ekstrand

Vem berörs?

Om ditt företag handlar med produkter som omfattas av timmerförordningen ska företaget leva upp till de krav som ställs i förordningen.

Du räknas som verksamhetsutövare och ska uppfylla kraven i timmerförordningen om du

  • importerar virke eller produkter som omfattas av timmerförordningen från länder utanför EU och EES-området
  • är skogsägare som själv avverkar och säljer ditt virke
  • är köpare av stående skog som ska avverkas.

Om du köper och säljer produkter som redan finns på EU:s marknad räknas du som handlare enligt förordningen. Du måste då spara information om vem du har köpt produkterna av och vem du har sålt dem till. Om du säljer direkt till en konsument behöver du inte spara uppgifterna om vem du har sålt produkterna till.

Vilka produkter omfattas?

Exempel på produkter som omfattas av förordningen är rundvirke, brännved, sågade trävaror, plywood, spånskivor, trämöbler samt pappersmassa och otryckta pappersprodukter.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-15