Centrala frö- och plantrådet

Centrala frö- och plantrådet (CFOP) är ett rådgivande organ till Skogsstyrelsen. De frågor rådet arbetar med spänner från genetik via frö- och planthantering samt föryngringsmetoder till det slutliga föryngringsresultatet i skogen.

CFOP arbetar enligt devisen "Ett rådgivande organ till Skogsstyrelsen inom kärnområdet frö och plantor, inkluderande genetiska aspekter och skogsföryngring, i syfte att uppnå bra framtida skogar." Rådet har funnits sedan mitten av 1970-talet. 

Rådet träffas en till två gånger per år. De organisationer, förutom Skogsstyrelsen, som är representerade i rådet är:

  • Föreningen Sveriges skogsplantproducenter
  • Skogforsk
  • Skogsindustrierna
  • Skogsägarrörelsen
  • Universitet och högskolor 
  • Senast uppdaterad: 2024-04-15