Expertkommittén för skogliga uppföljningar

Syftet med expertkommittén är att öka förståelsen, användningen och nyttan av uppföljningarnas resultat genom en fortlöpande dialog mellan myndigheten och de stora användarna.

I expertkommittén ingår följande ledamöter:

 • Svante Claesson, Skogsstyrelsen (ordförande)
 • Anton Ahlström, Skogsstyrelsen (sekreterare)
 • Ola Inge, Naturvårdsverket
 • Håkan Berglund, Artdatabanken SLU
 • Andreas Renöfält, SCA
 • Jessica Nordin, Södra skogsägarna
 • Brita Asplund, Naturskyddsföreningen
 • Malin Norderman, Sveaskog
 • Cornelia Roberge, Riksskogstaxeringen SLU
 • Daniel Udd, Länsstyrelsen
 • Sofia Backeus, LRF Skogsägarna
 • Isak Lodin, WWF
 • Senast uppdaterad: 2022-12-02