Naturbild Södra Dalarna.

Dalarnas distrikt

Dalarnas län har ett varierat klimat med olika naturtyper och flera stora sågverk som exporterar virke till hela världen.

Skogarna i söder är starkt påverkade av järnbrukshanteringen. Den fjällnära skogen och besparingsskogarna har stor betydelse för skogsägarna i norr. Gemensamt är alla de fäbodar som ligger utspridda på skogarna - några är fortfarande i bruk och de som är övergivna har ett högt kulturhistoriskt värde.

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.