Naturbild över fjäll och skog från södra Dalarna.

Dalarnas distrikt

Dalarnas län har ett varierat klimat med olika naturtyper och flera stora sågverk som exporterar virke till hela världen.

Skogarna i söder är starkt påverkade av järnbrukshanteringen. Den fjällnära skogen och besparingsskogarna har stor betydelse för skogsägarna i norr. Gemensamt är alla de fäbodar som ligger utspridda på skogarna - några är fortfarande i bruk och de som är övergivna har ett högt kulturhistoriskt värde.

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.