Tallplanta vid foten av en stor tall. Foto: Jan Torstensson

Kalmars distrikt

Distriktet omfattar Kalmar län och består av tolv kommuner. Både fastland och Sveriges näst största ö, Öland, ingår i Kalmars distrikt. Skogsstyrelsen har kontor i Högsby, Nybro och Vimmerby.

Distriktet omfattar ädellövskogar på Öland och Kalmarslätten, medan barrskogar dominerar i övrigt. På Öland finns även vackra ädellövsmiljöer. Länet är det ektätaste i landet och har ett normalår försommartorka. Ett extra fokus på ek och tall är därför på sin plats, med både produktionsmöjligheter och naturvärden.

Lokala kurser och träffar i Kalmars distrikt

Under våren har vi ett utbud av lokala kurser och skogsträffar som anordnas inom Miljösmart skogsbruk. Träffarna är antingen på plats eller digitala. Du hittar aktuella kurser eller skogsträffar i kalendern för respektive målgrupp.

Skogsträffar för skogsägare

Skogsträffar för yrkesverksamma

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anger din e-postadress här kommer vi att skicka Kalmar distrikts lokala nyhetsbrev till dig. Förutom vårt nyhetsbrev skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress.