Naturbild Kalmar.

Kalmars distrikt

Distriktet omfattar Kalmar län och består av tolv kommuner. Både fastland och Sveriges näst största ö, Öland, ingår i Kalmars distrikt. Skogsstyrelsen har kontor i Högsby, Nybro och Vimmerby.

Distriktet omfattar ädellövskogar på Öland och Kalmarslätten, medan barrskogar dominerar i skärgården och på fastlandet. På Öland finns även vackra ädellövsmiljöer. Länet är det ektätaste i landet, därför har vi ett särskilt ansvar både för ekskogens naturvärden och produktionsmöjligheter.

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.