Kille flyger med drönare över skog. Foto: Adobe Stock

DigiFor (Digitalisation and benefits to our Forests)

Digitaliseringen ger stora möjligheter för att nå ett hållbart skogsbruk, men innebär också omfattande utmaningar. Därför leder Skogsstyrelsen ett internationellt samarbete där Sverige, Ukraina, Finland och Lettland lär av varandra om till exempel laserdata, satellitbilder och AI.

Upplägg och mål

Inom projektet utbyter vi kunskap mellan länderna om hur digitalisering kan bidra till hållbart skogsbruk. Varje månad hålls en digital workshop på ett visst ämne, till exempel satellitbilder, laserdata, visualisering och användning av drönare. I projektet deltar experter från varje land. Även två fysiska möten kommer genomföras.

Målet är dels att lära av varandra om befintlig teknik, dels att identifiera ämnesområden som vi vill utveckla och där vi vill fördjupa vårt samarbete efter att projektet är slut i november 2024. 

Förväntade resultat

Utvecklingen av ny digital teknik kräver betydande resurser. Genom samarbete kan deltagarna inte bara hitta nya kostnadseffektiva arbetssätt utan också utnyttja den fulla potentialen av kunskap och erfarenhet inom regionen.

Tidplan och finansiering

Projektet pågår under perioden 1 augusti 2023 till 30 november 2024 och finansieras av samarbetspartners och Svenska institutet. 

 

 

  • Senast uppdaterad: 2024-04-02