Granbarkborre. Foto: Mats Carlen

Granbarkborre

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar. Här hittar du information om allt ifrån granbarkborrens biologi och svärmning till hur du hittar och bekämpar den.

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Tidiga tecken på angrepp är:

  • Brunt borrmjöl vid stambasen, i barkfickor och i spindelväv på trädet. 
  • Torra gröna barr på marken som granen har tappat.
  • Små ingångshål i barken.

Under sensommaren och hösten syns försommarens angrepp tydligare. Då blir barren roströda och barken börjar fläkas av. Kontrollera även till synes friska granar som står nära dessa eftersom de kan ha angripits senare under sommaren. 

Se var riskerna är störst

Granbarkborrarna gillar vissa skogar och områden mer än andra. Ta fram en riskkarta i Mina sidor för att se var det är störst risk för granbarkborreangrepp i din skog. Med kartans hjälp kan du se var du behöver ha mest koll efter nya angrepp. Riskkartorna kan även tas fram i Skogsstyrelsens karttjänst "Skador på skog".

  • Senast uppdaterad: 2023-09-20