Borrmjöl från granbarkborre vid stambasen på en angripen gran.  Foto: Mattias Sparf

Tecken på angrepp av granbarkborre

Angrepp av granbarkborre kan identifieras året runt. Ha koll på din skog och planera för eventuell avverkning om du upptäcker angrepp. Här får du tips på vad du ska titta efter.

Färska skador från maj till augusti

Det är mest effektivt att bekämpa granbarkborren under maj-augusti och därför är det viktigt att så tidigt som möjligt hitta de färska angrepp som sker då.

Nya angrepp kan vara svåra att upptäcka på avstånd då granen ser frisk på håll. Angreppen syns bara på nära håll.

Nedblåsta granar angrips i regel först. Angreppen syns som små högar av borrmjöl på den liggande stammen. Om du upptäcker detta är det viktigt att leta efter angrepp på stående granar i närheten. Solexponerade granar är extra utsatta. 

Det här ska du titta efter: 

  • Rödbrunt borrmjöl vid granarnas stambas. Du kan också se borrmjölet i barkfickor och i spindelväv på trädet.
  • Torra gröna barr på marken som granen har tappat. Detta syns oftast senare på säsongen.
  • Avfläkt bark högt uppe på stammarna, under den fortfarande gröna kronan. På högsommaren börjar granbarkborren sina angrepp på stammen vid grönkronans nedre del och fyller på nedåt. Det kan därför finnas angripna granar som inte har några ingångshål på de nedersta metrarna.
  • Där barken fallit av kan du titta efter granbarkborrens modergångar, ofta har de näbbspår av hackspett.

Tecken på sommarens angrepp under höst, vinter och tidig vår

Från början av hösten och till kommande vår ser du angreppen som gjordes under sommaren på barrens roströda färg. Barken är också avfläkt av hackspett på många av stammarna.

Vid det laget har de flesta granbarkborrarna redan lämnat granarna, eller sitter i bark som lätt ramlar av under avverkningsarbetet. Men även om avverkning nu har liten bekämpningseffekt, går det fortfarande att rädda en del av virkesvärdet.

När granen har tappat barren och kronorna har en grå färg är angreppen sannolikt från tidigare års angrepp och det finns ingen bekämpningseffekt att avverka dessa granar. Undersök träden som står nära dessa för att se om de har angripits senare. 

Drönare kan vara till hjälp

Drönaren kan vara till viss hjälp i letandet efter granbarkborreangrepp. Om du ser grupper av träd med roströda toppar är det tecken på angrepp. Besök då platsen och undersök närliggande träd för att upptäcka färskare skador som inte syns från luften. 

  • Senast uppdaterad: 2024-03-26