Skördarbarkning

Skördarbarkning är en metod för att bekämpa granbarkborre som går ut på att en större del av granens bark görs oanvändbar som yngelmaterial.

Skördarbarkning kan både användas som förebyggande metod före svärmning och som bekämpande metod några veckor efter svärmning så länge granbarkborren är i larvstadiet. 

När den största delen av granens bark blir förstörd genom skördarens barkning kan inte granbarkborren föröka sig eller överleva i granen. 

Skördarbarkat virke kan lagras vid bilväg längre tid utan risk.

Metoden kan kräva anpassning av skördarens utrustning och/eller arbetssätt. 

  • Senast uppdaterad: 2023-09-20