Pale light gray wood background of wooden planks showing woodgrain texture. Foto: Elena Elisseeva

Förbud mot import av FLEGT-produkter som innehåller råvara från Ryssland och Belarus

I våras beslutade EU om sanktioner mot Ryssland och Belarus till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Under sommaren trädde sanktionerna i kraft fullt ut, vilket innebär att ingen direkt eller indirekt import av träprodukter från de båda länderna längre är tillåten.

De varukoder som omfattas av sanktionerna skiljer sig mellan Belarus och Ryssland. Från Belarus är handel med träprodukter under varukod 44 förbjuden. Från Ryssland är handel med varukod 44, 4705, 4804 och 9403 förbjuden.  

Produkter från Indonesien

Det innebär att även produkter från Indonesien som innehåller träråvara från Belarus eller Ryssland och som omfattas av sanktionerade varukoder inte längre kan importeras till EU sedan den 10 juli 2022. Kommissionen har varit i kontakt med indonesiska myndigheter angående sanktionerna. Indonesien har också meddelat att de tagit fram instruktioner om att FLEGT-licenser inte får utfärdas för produkter som innehåller råvara från Ryssland eller Belarus och som omfattas av sanktionerade varukoder.

Skulle en FLEGT-licens ändå ha utfärdats för produkter som omfattas av sanktionerna kommer de inte att kunna godkännas av behöriga myndigheter i EU och kan därmed inte importeras.     

  • Senast uppdaterad: 2024-01-04