Vårbäck i Emåns delta i Strömmahult

WAMBAF Tool Box

I projektet WAMBAF Tool Box arbetade vi med att minska läckage av näringsämnen och metylkvicksilver till vatten i Östersjöregionen. Projektet pågick mellan 2019 och 2021.

WAMBAF står för Water Management in Baltic Forests, vilket kan översättas till hantering av vatten i Östersjöområdets skogar. Projektet hanterade utmaningar kopplade till skogsbruk och vatten och var ett samarbete mellan myndigheter, skogsföretag, icke-statliga organisationer och forskare från Sverige, Finland, Lettland, Litauen, Ryssland och Polen.

WAMBAF Tool Box byggde på resultaten av det tidigare projektet WAMBAF, som pågick från mars 2016 till februari 2019. WAMBAF fokuserade på tre områden som har stor påverkan på vatten - kantzoner, diken och bäverdämmen. I WAMBAF Tool Box var syftet att uppgradera verktygen från det tidigare WAMBAF-projektet och att sprida verktygen till en större målgrupp.

Ta del av verktygen

Filmerna, verktygen, handboken och rapporterna från WAMBAF finns att ta del av på projektets engelska webbplats.

  • Senast uppdaterad: 2024-04-02