Invigning demoslinga Vattnets värden, Flammafallet, juni 2023. Foto: Mats Carlén

60 demonstrationsslingor ska visa god hänsyn till vatten

Nyhet - 19 juni 2023

I lördags invigde vi ännu en demonstrationsslinga med fokus på skogsbruk och vatten. Ett 20-tal slingor är nu helt klara över hela landet där bland annat skogsägare får kunskap om god miljöhänsyn. Totalt ska 60 slingor byggas innan projektet avslutas om två år.

Grip on Life är ett så kallat kapacitetshöjande projekt som bland annat har som mål att öka kunskapen om hur man kan kombinera skogsbruk med hänsyn till skogens vattendrag och våtmarker.

– En av våra viktiga målgrupper är enskilda skogsägare. I arbetet med att nå dem spelar våra demonstrationsslingor en viktig roll. Här har vi vattendragsvandringar för att konkret kunna visa och berätta om vad skogsbruket behöver göra för att ta hänsyn till olika arter i och bredvid ett vattendrag, säger Gunilla Oleskog, projektledare för Grip on Life.

Välbesökt invigning 

Demonstrationsslingan som invigdes i helgen finns på Skogsstyrelsens fastighet Egernahult i Halland. Det är Skogsstyrelsen Hallands distrikt, partner i Grip on Life, som byggt slingan som går utmed Krokån nedströms Flammafallet. Distriktet har även byggt en skogsskötselslinga där man bland annat visar hyggesfritt skogsbruk. Den sistnämnda finansieras inte av Grip on Life, men båda slingorna invigdes samtidigt i lördags.

– Invigningen var välbesökt, runt 130 personer kom! Många stannade till i våra informationstält för att prata om skog och vatten. De flesta var med på någon av de fyra guidade visningarna och de många frågorna visar att intresset för hänsyn till vatten och skogsskötsel är stort. Det märks att både skogsägare och allmänheten fått upp ögonen för hur viktigt vattnet är, speciellt nu när vi återigen verkar ha drabbats av ett torrt år, säger Karin Malm, delprojektledare inom Grip on Life och fortsätter:

– Nu har vi på Skogsstyrelsen i Halland färdigställt våra tre demonstrationsslingor inom Grip on Life, vilket känns väldigt roligt. En av de andra slingorna ligger i anslutning till stugbyn vid köpcentret Gekås i Ullared och är flitigt nyttjad av allmänheten. Informationen på skyltarna längs våra slingor är inte enbart riktad till skogsbruket utan också till en naturintresserad allmänhet. De är också en viktig målgrupp för oss.

Totalt 60 slingor

Sammantaget ska Grip on Life bygga 60 demonstrationsslingor. Av dem är i dagsläget ett 20-tal helt klara. De allra flesta, 50 stycken, byggs av skogsägarföreningarna Norra Skog, Mellanskog och Södra som är partner i Grip on Life. I skogsägarföreningarnas fall är det enskilda skogsägare som upplåter sin mark för slingorna.

– Det känns mycket bra att skogsägarföreningarna är med i Grip on Life – de har goda kontakter med enskilda skogsägare och kan nå ut på ett bra sätt, menar Gunilla Oleskog.