En informationsskylt om skogslandskapets våtmarker på demomstrationsområdet Sandvadsbäcken-Emån utanför Kalmar. Foto: Martin Hederskog

Demonstrationsområden

På Grip on Lifes demonstrationsområden kan du lära dig mer om bland annat skogsbruk med hänsyn till skogens vatten, hyggesfritt skogsbruk, naturvårdande skötsel och livet i och omkring vattnet. Besök ett område på egen hand eller följ med på en vandring!

Sammanlagt anlägger vi 60 områden över hela landet. Skogsägarföreningarna Mellanskog, Norra Skog och Södra Skogsägarna bygger cirka 50 av dessa, länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ansvarar för ett tiotal demonstrationsområden.

Besök ett demonstrationsområde

Inom kort publicerar vi kartan "Hitta demonstrationsområden" där du kan se vilket område som finns närmast dig. Områdena är fria att besöka, det finns informationsskyltar som berättar bland annat om skogsbruk med hänsyn till skogens vatten, naturvärden och livet i och omkring vattnet. På vissa områden finns även grillplats och bänkar. 

Tills vidare går det bra att kontakta respektive projektpartner för mer information om demonstrationsområden, se Kontakta oss i menyn.

Gå en digital vandring

Några av demonstrationsområdena går också att besöka digitalt. På dessa digitala ”vandringar” finns information om demonstrationsområdet inklusive karta, men framför allt finns fördjupad kunskap om det specifika ämnet som visas på demonstrationsområdet, till exempel hyggesfritt skogsbruk eller skogsbruk med hänsyn till skogens vatten. Här finns också tips och råd om åtgärder som du som skogsägare själv kan göra i din skog.

Länkar finns under rubriken Digitala demonstrationsområden.

Vattendragsvandringar

Under fältsäsongen 2024 arrangerar Grip on Life vattendragsvandringar för skogsägare och en intresserad allmänhet som vill lära sig mer om skogens vatten, miljöerna intill sjöar och vattendrag samt om hänsyn i samband med skogsbruk. Mer information om kommande vattendragsvandringar läggs ut löpande på Grip on Lifes Facebook-sida.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-26