Flygbild på en del av Lyckebyån med omkringliggande våtmark. Foto: Bitzer Productions AB

Filmer om våtmarker

Våtmarker kan myllra av liv och artrikedomen är Sveriges motsvarighet till regnskogar och korallrev. I våra filmer berättar vi om restaurering av våtmarker och vilka nyttor de bidrar med, till exempel biologisk mångfald, naturlig flödesreglering och vattenrening.

Torrlagda våtmarker skulle bli skog och odlingsmark, men resultatet blev inte alltid som det var tänkt. Att restaurera en våtmark kan ge stora positiva effekter - för djur, människor och klimat. Låt dig inspireras av våra filmer om hur och varför projektet Grip on Life arbetar med restaurering av våtmarker!

Vill du veta mer om att restaurera våtmarker?

Återvätningsavtal till nytta för klimatet

Bidrag för att förstärka redan höga naturvärden (Nokås)

 Hitta bidrag för en bättre vattenmiljö hos Havs- och vattenmyndigheten

Information från Naturvårdverket om bidrag för att anlägga, återväta eller restaurera våtmarker

  • Senast uppdaterad: 2024-03-01