Diskussioner om åtgärder vid vatten vid demoslingan Skidån. Foto: Göran Andersson

Besök Skidån!

Nyhet - 27 juni 2022

Skidån är en del av Natura 2000-området Gimån. Där kan du besöka en av våra demonstrationsslingor för att lära dig mer om hur man kan bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk vid vatten.

Längs slingan visar vi bland annat på hyggesfria metoder, hur aktiva åtgärder för att gynna lövträd kan utföras längs vattendrag samt hur man kan rena och dämma vatten i små bäckar och diken.

Är du skogsägare hoppas vi att du kan få inspiration och idéer till skötseln av din egen skog!

Koordinater för startpunkten är N-S 6965748  O-V 494274. Följ de vita markeringarna för att ta dig runt på stigen. På flera ställen finns pilar uppsatta för att underlätta navigeringen. Slingan är cirka 3 km lång och vill du ta en avstickare upp till södra änden av Fageråssjön blir rundan i stället cirka 3,5 km.

Längs stigen finns två rastplatser med bord och bänkar som lämpar sig bra för en paus. Det finns även en rastplats nere vid Bodsjöstrupen med koordinaterna N-S 6964834  O-V  494051. Den rastplatsen ligger strax sydväst om vår demonstrationsslinga, längs Bodsjöns strand.