Ett barn knäböjer på en träbrygga och kikar med en stor gul vattenkikare ner i vattnet.

Filmpremiär: Lärare och elever prövar Skogen och vattnet

Nyhet - 20 november 2023

Nu lanserar vi två filmer där vi följer elever och deras lärare på Hällarydsskolan, Blekinge, när de prövar vårt utomhuspedagogiska material Skogen och vattnet.

Skogen och vattnet är lärarhandledningen som vill lyfta barns intresse för och kunskap om skog och vatten på ett lustfyllt sätt. Materialet innehåller fakta om skog, skogsbruk och vatten med praktiska utomhusövningar anpassade för förskoleklass ända upp till årskurs 9.

Boken släpptes i februari i år och nu finns alltså två filmer där vi berättar mer om syftet med Skogen och vattnet och hur materialet kan användas. Men framför allt ligger fokus på vad lärarna och barnen själva tycker.

Skogen och vattnet omfattar 124 sidor och kan laddas ner kostnadsfritt som pdf. Det går även bra att sprida materialet vidare.