En skylt på ett av Grip on Lifes demonstrationsområden. Granskog i bakgrunden. Foto: Ida Olofsson

Frukostträffar om våra demonstrationsområden

Nyhet - 24 april 2024

Vi har haft sammanlagt fem frukostträffar i Umeå, Bjurholm, Vindeln, Åsele och Vilhelmina för medarbetare på Skogsstyrelsen och för yrkesverksamma inom skogsbruket - bra tillfällen att träffas och diskutera aktuella frågor som rör skog och vatten.

På träffarna har vi - förutom att äta frukost tillsammans - berättat om demonstrationsområdena som vi arbetar med inom Grip on Life i södra Västerbotten. Till exempel vad man kan se i respektive område, hur de kan användas både för yrkesverksammas egen kompetensutveckling och för att hålla skogsträffar med markägare.

Mer om Grip on Lifes demonstrationsområden