Inspelning av filmen Restaurering av vattendrag. En grävskopa står i ett vattendrag. En fotograf sköter filmkameran. Foto: Tobias Eriksson

Grip on Life tar fram instruktionsfilmer för restaurering av vattendrag

Nyhet - 26 september 2023

Hur går en restaurering av ett vattendrag till och hur gör man det på rätt sätt? Grip on Life sprider kunskap om detta genom att producera en instruktionsfilmserie riktad framför allt till maskinförare och arbetsledare. Nu pågår inspelning av instruktionsfilm nummer 3.

När maskiner är involverade i en restaurering av ett vattendrag är det extra viktigt att de som jobbar med det praktiska arbetet har god kunskap om hur det ska utföras. Det handlar ju om att återställa vattendraget till vad det en gång var, innan mänsklig påverkan.

– Grip on Life är ett kunskapshöjande projekt och vi vill både stimulera till fler åtgärder i våra vattenmiljöer och att slutresultatet blir så bra som möjligt. Filmerna som vi tar fram i Grip on Life hoppas vi ska bidra med detta, förklarar Tobias Eriksson, Länsstyrelsen Västerbotten och temaledare i Grip on Life.

Ser behov av instruktionsfilmer

Fokus i filmserien är blockrika vattendragssträckor och två filmer är klara sedan tidigare. Just nu pågår produktion av en tredje film som kommer att lanseras runt årsskiftet.

Tobias Eriksson tror att behovet av instruktionsfilmer är stort:

– Ja, i mötet med arbetsledare och maskinförare har vi märkt att det inte är så enkelt att restaurera ett vattendrag, särskilt inte i början när erfarenhet saknas. Vi hoppas filmerna ska bidra med kunskap och skapa lite mer trygghet för de som utför arbetet vid våra vattendrag.

Filminspelningen har denna gång gjorts i samband med restaurering av Korvbäcken, ett biflöde till Rickleån i Västerbotten. Korvbäcken är starkt påverkad av flottning och bäcken har både rätats och rensats från sten och andra ”hinder” för att göra det möjligt att transportera timmer. I den här filmen kommer man visa flera olika moment som kan bli aktuella vid restaurering även i andra blockrika vattendrag.

Totalt fem instruktionsfilmer 

De filmer som redan är klara, en introduktionsfilm och en om skapande av död ved i vattendrag, ligger på Grip on Lifes Youtubekanal. Och ytterligare filmer är på gång i filmserien framöver.

– Totalt ska vi producera fem filmer. Kommande filmer ska bland annat handla om hur man förankrar block på bästa sätt. Vi tacksamma för alla som vill tipsa om att filmerna finns och sprida dem vidare, säger Tobias Eriksson.

Hör Tobias Eriksson och Mattias Sundqvist, Länsstyrelsen Västerbotten/Grip on Life, berätta mer om film nummer 3 i videon nedan. Här finns också länkar till de två färdigproducerade instruktionsfilmerna.