Omslag boken "Lump önskar sig ett äventyr". Stenen lump är en tecknad figur med vandringsstav ryggsäck och rosa stövlar. Foto: Oskar Jonsson

Inspirerande lektionsförslag med utgångspunkt i vår barnbok

Nyhet - 06 maj 2024

Vår barnbok ”Lump önskar sig ett äventyr” ingår nu i Specialpedagogiska skolmyndighetens inspirationsmaterial. Ett lektionstips med boken som utgångspunkt finns på myndighetens webbplats.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har en rad lektionstips för att inspirera lärare i den anpassade grundskolan i deras undervisning. Inspiration ges inom olika ämnesområden och lektionsförslaget som utgår från ”Lump önskar sig ett äventyr” finns med under ämnesområdet Verklighetsuppfattning. Undervisningen inom detta område ska bland annat ge eleverna förmåga att använda kunskaper om naturen och miljön, uppger SPSM. Här passar boken om stenen Lump in – en bok som på ett enkelt sätt berättar om djur och växter i och invid en bäck.

Mer specifikt är syftet med lektionsförslaget när det gäller ”Lump” bland annat att eleverna ska få lära sig om djurs och växters samspel med varandra (åk 7–9) samt att eleverna ska få kunskap om några vanliga arter (åk 1–6).

”Lump önskar sig ett äventyr” finns både som digital och tryckt bok. De tryckta böckerna är reserverade för skolor, förskolor och bibliotek, men e-boken eller pdf kan alla intresserade ladda ner utan kostnad.

Ta del av lektionsförslaget (spsm.se)

”Lump önskar sig ett äventyr” (griponlife.se)