Från filmserien Levande vattendrag. Foto: Gräntz Ellen    Kommunikationsenheten

Ny kortfilmserie om levande vattendrag

Nyhet - 09 november 2021

Hur kan vi förbättra livet i och omkring våra vatten i skogen? I sex korta filmer kan du ta del av olika åtgärder som bidrar till mer levande vattendrag.

Filmerna är två till sex minuter långa och berör bottenfauna, död ved, biotopvård, skogsbruk och jordbruk nära vatten samt kantzonen mellan skog och vatten. Filmerna riktar sig främst till markägare och yrkesverksamma i skogen, men även till dem som är intresserade av fiske och fiskevård.

− Vi hoppas att filmerna ska inspirera människor till att göra åtgärder för att förbättra livet i och omkring vattendrag i skogen, säger Therese Helgesson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, som varit med och tagit fram filmerna.

Filmerna är producerade av Rejnevik kommunikation och Eap&f på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping som är en partner i Grip on Life.