Elever naturbruksgymnasium. Foto: Maria Carlsson

Praktisk kunskap om skog och vatten ges till hundratals elever

Nyhet - 23 oktober 2023

Sedan 2019 har Grip on Life haft utbildningsdagar för cirka 650 elever vid naturbruksgymnasier i om hänsyn till skogens vatten. – Vi har varit med i flera år, och tycker det är en jättebra satsning, säger Carola Kiehn, lärare vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

Ett delmål inom Grip on Life är att sprida kunskap om skogsbruk och vatten till elever vid naturbruksgymnasier, framför allt de som utbildar sig till skogsmaskinförare. Konkret är det Skogsstyrelsen och länsstyrelserna i Jönköpings respektive Västerbottens län som jobbar med detta och som möter nya elever varje år.

Dessutom planerar Mellanskog, också partner i Grip on Life, att finansiera och bygga demonstrationsslingor för tre naturbruksgymnasier och en högskola i Mellansverige. Dessa ska användas i utbildningssyfte om skogsbruk och vatten.

Mött cirka 650 elever

De fem skolor som hittills ingår i samarbetet med Grip on Life är Tenhults naturbruksgymnasium, Nifsarpsskolan, Stora Segerstad Naturbrukscentrum, Ryssbygymnasiet samt Naturbruksgymnasiet i Burträsk. Sammantaget har projektet mötte cirka 650 elever!

– Vi ser det här som en väldigt bra aktivitet eftersom vi får möjlighet att träffa den generation som kommer att börja jobba i skogen ganska snart. Det är viktigt att de har en bra kunskapsgrund att stå på när det gäller hänsyn till skogens vatten, menar Anders Magnebäck, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Jönköping och en av de som jobbar i Grip on Life.

Göran Andersson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Västerbotten, håller med:

– De här ungdomarna ska sköta både planering och avverkning i framtiden i våra skogar. Så det är jättebra att få möjlighet att visa och diskutera olika objekt på plats i skogen. Det finns inte alltid ett exakt facit när det gäller hänsynsfrågor och vi förstår att detta är sådant de pratar om på skolan också, säger han.

Vill väcka intresse

De senaste veckorna har alla utbildningsdagar utom en genomförts – Naturbruksgymnasiet i Tenhult återstår 26 oktober. Upplägget är ungefär detsamma på samtliga skolor: Man träffas på plats i skogen i anslutning till ett vattendrag eller en sjö och delar in eleverna i grupper.

– Vi har valt att ha fyra olika stationer där vi berättar om ekosystemtjänster och vad det har för betydelse, hänsyn till vatten i samband med skogsbruk, vad ett avrinningsområde är samt om livet i vattnet. Ibland har Emåförbundet eller Sportfiskarna varit med och då har vi kunnat elfiska, berättar Anders Magnebäck som tillägger att det kan bli en aha–upplevelse för eleverna när de inser att det man gör uppströms påverkar livet i vattendraget nedströms i väldigt hög utsträckning.

Carola Kiehn, som bland annat undervisar i biologi vid Stora Segerstads Naturbrukscentrum, tycker att utbildningsdagen tillsammans med Grip on Life passar väl in i kursprogrammet.

–  Att prata om ekosystemtjänster blir en naturlig del i den ekologikurs som eleverna har. För dem som läser till skogsmaskinförare är nog detta med kantzoner det mest intressanta.

– Om vi lyckas att väcka elevernas intresse, så är det jättebra! Och vi är glada över att skolorna och lärarna är så positiva. Sen är det roligt att möta eleverna, en del kommer med träskor och shorts mitt i hösten … Det har blivit många blöta fötter genom åren, säger Anders Magnebäck med ett leende.