Grip on Lifes logotyp och dekormönster.

Natura 2000 diskuterades på Grip on Lifes konferens

Nyhet - 01 december 2020

Vilka åtgärder för Natura 2000 har bäst effekt för att förbättra bevarandestatusen? Hur skiljer sig behoven åt över landet? Det var några av frågorna som diskuterades på Grip on Lifes andra konferens.

Den 11–12 november hölls Grip on Lifes andra konferens, ”Regionalisering och prioritering av åtgärder inom våtmarker, sötvatten och skog – genomförande av planen för prioriterade åtgärder för Natura 2000 åren 2021–2027”, som hade sin utgångspunkt i EU:s plan för prioriterade åtgärder för Natura 2000 (PAF).

Konferensen genomfördes digitalt och en inspelning från konferensen fanns tillgänglig fram till den 15 december 2020.

Målen för konferensen var att öka kunskapen hos regionala myndigheter om PAF, att öka kunskapen hos nationella myndigheter om behoven på regional nivå och att få ett erfarenhetsutbyte mellan konferensdeltagarna om konkreta insatser för Natura 2000.

Några punkter från konferensprogrammet

  • Jan Terstad, miljödepartementet, gav en bild av de politiska förutsättningarna för kommande åtgärdsarbete
  • Mikael Lindberg, Naturvårdsverket, berättade om PAF och vad den innehåller
  • Tommy Lennartson, Sveriges Lantbruksuniversitet, pratade om behov av nytänkande för hävdberoende naturtyper
  • Erik Årnfelt, Havs- och vattenmyndigheten, pratade om åtgärder i vattenlandskapet som en väg att genomföra PAF
  • Eva Amnaeus Mattisson och Erik Hellberg Meschaks, Naturvårdsverket, presenterade Miljömålsrådets programområde för grön infrastruktur
  • Ulf Bjelke, Sveriges Lantbruksuniversitet, pratade om åtgärdsbehov för strandens arter

Vår nästa konferens genomförs hösten 2021 - datum presenteras under våren.