Katning av tall på ett demoområde på SCA:s marker i Hällfors, Västerbotten. Foto: Göran Andersson

Skogsträff om naturvårdande skötsel

Nyhet - 19 september 2019

Närmare trettio personer träffades i byastugan i Selet Byske den 29 augusti för att besöka Grip on Lifes demonstrationsområde i Hällfors, som ligger på företaget SCA:s marker. Cirka hälften av deltagarna representerade näring, naturvårdsspecialister, planerare och virkesköpare och den andra halvan var bestod av personer från Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Västerbotten.

Therese Löfroth från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) höll en intressant föreläsning och visade på forskningsresultat från tre olika längre försök som handlade om utförda naturvårdsåtgärder och vilka effekter man mätt upp över tiden. I övrigt presenterade SCA hur de arbetar med naturvårdande skötsel, och Skogsstyrelsen berättade om kartläggningen av behoven i de skyddade områdena och vilka stöd (NOKÅS och Skogens miljövärden) som kan sökas.

Praktisk övning på demoområdet

Deltagarna delades också in i grupper och fick med sig frågeställningar till de 14 punkter som vi märkt upp efter en cirka en km lång slinga. På några av punkterna hade vi utfört naturvårdande skötsel, exempelvis friställt aspar och tallar genom både avverkning och ringbarkning, samt huggit fram mindre bestånd av asp och björk.

Det fanns även punkter på slingan som vi pekade ut, men där vi inte utfört någon åtgärd. Istället fick deltagarna själva ge förslag på lämpliga åtgärder, om det fanns behov av åtgärder och om åtgärderna kan utföras även på mindre objekt (lämnad hänsyn).

När alla grupper gått slingan samlades vi till en avslutande diskussion om slingans punkter. Dagen var uppskattad, och som en av deltagarna uttryckte det: En sådan här dag gör att man känner ökad inspiration att gå ut och göra något på de objekt som finns!