Besök vid demoslingan Naturvårdande skötsel. Foto: Göran Andersson

Välkommen till Märlingsberget!

Nyhet - 21 juni 2022

Vid Märlingsberget hittar du en av Grip on Lifes demonstrationsslingor. Där kan du bland annat lära dig mer om naturvårdande skötsel i tallskog och få inspiration till skötseln av din egen skog.

Slingan fokuserar till viss del på naturvårdande skötsel i tallskog, men längs stigarna får du också ta del av lite olika tekniker, tankar och målbilder. Vi har även valt att markera en del av träden med dess ålder med hjälp av små skyltar. Utgångspunkten är ett skogsbruk som ska vara skonsammare mot våra sjöar och vattendrag.

Slingan är ungefär 2,3 km lång och huvudsakligen lätt att ta sig fram på. I anslutning till vändplanen där slingan startar finns en grillplats som är utmärkt för en fikapaus.

Följ de blå stigmarkeringarna! Under vandringen kan du som är skogsägare få inspiration och idéer till skötseln av din egen skog.

Markvärd för slingan är SCA Skog och området är en del av deras mångfaldspark Märlingsberget. Demonstrationsslingan ligger längs Öster-Märlingens södra strand och vi har även ett mindre vattendrag inom området som heter Löningsån. Både Öster-Märlingen och Löningsån är en del av Natura 2000-området Gimån.

Koordinater för startpunkten på slingan är N-S 6953152  O-V 516095. Välkommen!