Lönnblad och blommor. Foto Michael Ekstrand

Om Mina sidor

Mina sidor är en avgiftsfri e-tjänst som är öppen för alla skogsägare och deras ombud. Den innehåller en rad olika funktioner och smarta verktyg som hjälper dig att planera och sköta din skog.

Se kartor, planera och anmäl avverkning

I Mina sidors kartprogram kan du se kartor över din egen skog, skogliga grunddata, flyg- och satellitbilder. I kartorna ser du också hänsynsinformation som nyckelbiotoper, naturreservat, kultur- och fornlämningar.

Du kan planera åtgärder och till exempel skapa underlag för att beställa skogliga tjänster. Skicka svarskort, se avverkningsärenden och eventuella meddelanden om röjnings- och föryngringsbehov. Här finns även guiden för att skicka in avverkningsanmälan.

Ta med dig Mina sidor ut i skogen

Skogsstyrelsens webbapp för smarta telefoner och surfplattor innehåller delar av informationen i kartprogrammet. Du kan exempelvis se aktuella avverkningsanmälningar, hänsynsobjekt och egna inritade bestånd. Skapa dina egna favoriter i kartan - punkter som du pekar ut och namnger.
Det går att ladda ner informationen i förväg, eftersom den mobila uppkopplingen inte alltid är den bästa ute i fält.

Grönt kuvert

Grönt kuvert är en sammanställning i pdf-format av information ur myndigheternas register om en eller flera brukningsenheter. Informationen har tagits fram för att underlätta ditt skogsbruk. Här finns flygbilder, ärenden, kultur- och naturhänsyn med mera.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-21