Lönnblad och blommor

Om Mina sidor

Mina sidor är en avgiftsfri e-tjänst som är öppen för alla skogsägare och deras ombud. Systemet innehåller flera tjänster. När du har loggat in och kommit till startsidan väljer du vilken du tjänst du vill använda.

Utforska din skog i kartor och ta fram skogliga grunddata

Med den nya tjänsten Utforska i kartan utforskar du din skog med hjälp av olika kartor och kartlager. Använd verktyget Utforska för att ta fram information om till exempel markförhållanden, hänsynskrävande objekt och virkesvolym.

Utforska i kartan kan du använda både på mobil och dator.

Planera och anmäl avverkning

I tjänsten Kartprogrammet kan du planera dina kommande skogsbruksåtgärder och till exempel skapa underlag för att beställa skogliga tjänster. Här finns också en guide för att skicka in anmälan/ansökan om avverkning.

Delar av Kartprogrammet finns som en webbapp för mobil. Med Webbappen kan du bland annat rita i kartan när du är i skogen. Det du har ritat i Webbappen kan du sedan jobba vidare med i Kartprogrammet.

Sammanställ information om din skog

Med tjänsten Min skogsdata kan du ta fram en rapport om din skog med information från flera myndigheters register. Om du äger flera fastigheter i en kommun kan du välja vilka du vill ta med i rapporten. Exempel på information som finns med i rapporten är ägarförhållande, arealfördelning, utförda avverkningar, hänsynskrävande objekt och ärenden.

  • Senast uppdaterad: 2021-03-19