En laptop, en läsplatta och en mobiltelefon med Mina Sidor på respektive skärm.

Om Mina sidor

Mina sidor är en avgiftsfri e-tjänst för skogsägare och deras ombud. Systemet innehåller, karttjänster, planeringsverktyg och en komplett guide för att skapa och skicka avverkningsanmälningar.

Utforska din skog i kartor och ta fram skogliga grunddata

Med tjänsten Utforska i kartan utforskar du din skog med hjälp av olika kartor och kartlager. Använd verktyget Utforska för att ta fram information om till exempel markförhållanden, hänsynskrävande objekt och virkesvolym.

Sammanställ information om din skog

Med tjänsten Min skogsdata kan du ta fram en rapport om din skog med information från flera myndigheters register. Om du äger flera fastigheter i en kommun kan du välja vilka du vill ta med i rapporten. Exempel på information som finns med i rapporten är ägarförhållande, arealfördelning, utförda avverkningar, hänsynskrävande objekt och ärenden.

Anmäl intresse för skydd av skog

Med tjänsten Intresseanmälan skydd av skog kan du anmäla intresse för skydd av skog genom naturvårdsavtal eller biotopskydd. Anmälan hanteras av Skogsstyrelsen. Vill du ansöka om skydd genom naturreservat vänder du dig till din länsstyrelse.  

Planera och anmäla avverkning

I gamla mina sidor finns tjänsten Kartprogrammet. Där kan du planera dina kommande skogsbruksåtgärder och till exempel skapa underlag för att beställa skogliga tjänster. Här finns också en guide för att skicka in anmälan/ansökan om avverkning.

Delar av Kartprogrammet finns som en webbapp för mobil. Med Webbappen kan du bland annat rita i kartan när du är i skogen. Det du har ritat i Webbappen kan du sedan jobba vidare med i Kartprogrammet.

  • Senast uppdaterad: 2021-03-19