Gamla stenbron i Nättraby. Foto: MostPhotos

Historisk statistik (gamla Skogsstatistisk Årsbok)

Här hittar du statistik som Skogsstyrelsen tidigare publicerat i Skogsstatistisk årsbok och i föregångaren Det enskilda skogsbruket.