Illustration: Laserscanning

Skogliga grunddata

Här finns kartor som beskriver skog och mark och som kan användas vid all typ av skoglig planering.

I skogliga grunddata ingår:

 • volym
 • grundytevägd medelhöjd
 • grundyta
 • grundytevägd medeldiameter
 • biomassa
 • lutning

Dessa kartor går att ladda ner eller att använda i eget GIS via våra geodatatjänster.

I våra kartapplikationer finns också kartor över:

 • terräng
 • markfuktighet
 • trädhöjd
 • gallring

Skogliga grunddata uppdateras nu successivt genom laserskanning av Sveriges skogsmark. För de områden där det ännu inte finns nya data, finns verktyg i kartapplikationerna för att skriva fram virkesförrådet till aktuellt år.

 • Senast uppdaterad: 2019-11-19