Laserscanning.

Skogliga grunddata

Här finns kartor som beskriver skog och mark och som kan användas vid all typ av skoglig planering. Här finns också verktyg för att beräkna och skriva fram virkesförråd per bestånd.

Det här hittar du i kartapplikationen Skogliga grunddata:

 • Utförd avverkning
 • Avverkningsanmälningar
 • Terräng och lutning
 • Markfuktighet
 • Trädhöjd
 • Volym
 • Grundyta
 • Medelhöjd
 • Medeldiameter
 • Biomassa
 • Gallringskartor
 • Beståndsvis beräkning av virkesförråd
 • Framskrivning av virkesförråd
 • Skriva ut och dela kartor

Du kan enkelt växla mellan Skogens pärlor och Skogsliga grunddata när du är inne i kartapplikationen.

 • Senast uppdaterad: 2019-10-22