Laserscanning.

Skogliga grunddata

Med data från laserskanning kan du se flera typer av kartor som beskriver skog och mark. Kartorna som finns i våra karttjänster kan du använda vid all typ av skoglig planering.

  • Senast uppdaterad: 2019-08-15