Laserscanning.

Skogliga grunddata

Med data från laserskanning kan du se flera typer av kartor som beskriver skog och mark. Kartorna är fria att använda. Väljer du att ladda ner data behöver du någon form av GIS- eller kartprogram.

  • Senast uppdaterad: 2018-01-03